هر کاربري جهت استفاده از سامانه و ورود به آن نيازمند داشتن شناسه کاربري و رمز عبور مي باشد. جهت ساخت و تخصيص شناسه کاربري و رمز عبور بايستي اطلاعات کاربر به صورت کامل به قسمت مديريت کاربران و دفاتر شرکت ارسال گرديده تا ضمن بررسي آن و تشخيص صحت و درستي آن و در صورت داشتن شرايط مشخصات کاربر در سامانه درج و شناسه مربوطه ساخته شود. دقت فرمائيد شناسه کاربري و رمز عبور شما بر روي تلفن همراه و پست الکترونيک مسئول دفتر ارسال خواهد شد. کاربراني ميتوانند در سامانه تعريف شده و شناسه دريافت نمايند که داراي حداقل شرايط زير باشند

  1. گذراندن دوره هاي آموزشي سامانه

  2. داشتن قرارداد معتبر دفتر محل استقرار کاربر

  3. تائيديه از مسئول دفتر

  4. نبودن در ليست سياه کاربران

کليه دفاتر پيشخوان موظفند قبل از شروع فعاليت، اقدام به عقد قرارداد نمايند. جهت انجام اين مهم ابتدا فرم قرارداد(اینجا را کلیک فرمایید) به صورت پشت و رو و بر روی يک برگ در سه نسخه واحد تکمیل و پس از امضا و مهر بهمراه یک نسخه رونوشت کارت ملی و پروانه بهره‌برداری دفتر به آدرس:

تهران، ايران صندوق پستي 8113- 15875

به نام شرکت تجارت فناوری اطلاعات همفکران تفاهم  ارسال(پست) نمايند.

 

ارسال رونوشت مدارک: 1- پروانه بهره برداری و 2- کارت ملی و تکميل اطلاعات در فرم قرارداد به صورت دقيق الزامی است.