جهت شرکت در آزمون عوارض خودرو فقط کافیست؛ در روزها و ساعات اداری از طریق واتساپ نام کامل،شماره ملی، کد دفتر و شهر خود را جهت تعیین وقت آزمون به 09334607178 ارسال کنید.

(به هیچ وجه تماس با شماره مربوط گرفته نشود).