شرايط و مدارک لازم جهت راه اندازي دفاتر و دريافت سرويس سامانه‌ي ملي عوارض خودرو :

  1. اطمينان از فعال بودن سامانه ملي عوارض خودرو در شهر مورد تقاضا.

  2. تکمیل فرم الکترونیکی اطلاعات کاربری  (با مشخصات صاحب امتیاز دفتر) 

  3. تهيه‌ي مدارک لازم و ارسال آن :

  4. ثبت نام و شرکت در کلاسهاي آموزشي سامانه :

نکات مهم :

  • براي راه اندازي هر دفتر حتما مي‌بايست "مدير" یا " کاربر عادي" دفتر با مشخصات خود در کلاسهاي آموزش ثبت نام و دوره‌ي آموزش را سپري نمايند.
  • مسوليت حفظ و نگهداري از نام کاربري و رمز عبور به عهده‌ي کاربر بوده و هر گونه تخلف و سوء استفاده از دسترسي به سامانه، برخورد قانوني را در پي خواهد داشت.