گروه امداد و اورژانس تلفني از اصلي ترين ارکان تيم پشتيباني مي باشند. اين گروه بر روي تلفن هاي گوياي شرکت آماده پاسخگوئي در ساعات تعيين شده درسايت بوده و در ساير ساعتها بر روي شماره هاي تلفن همراه اعلام شده بر روي سايت آماده پاسخگوئي به مشکلات کاربران و دفاتر در سطح کشور مي باشند. با توجه به گران بودن اين نوع خدمات و مستند نبودن آن، همچنين طولاني بودن خدمات در اين حوزه به کاربران پيشنهاد مي­گردد از سامانه ايتيکت در اولويت شماره يک و در صورت نياز از پشتيباني روي خط در اولويت دوم استفاده نمايند. وليکن در صورت نياز کليه کاربران مي­توانند با برقراري ارتباط تلفني با بخش امداد و پشتيباني تلفني مشکلات خود را مطرح نمايند.

Phone No: 021 42673